Bacín
Dominantou naší obce a kraje je zdaleka viditelný vrch Bacín, dosahující výšky 499 m. n. m.

V dnešní době bohužel nevedou na Bacín žádné značené turistické trasy.

V roce 1988 se stal archeologickou senzací. Speleologové, hledající vchod do nitra hory, objevili ve skalní puklině doslova vrstvy kostí promíchaných se střepy. Objevy archeologů přinesly převratné odpovědi na řadu doposud nezodpovězených otázek.

Uprostřed vrcholové kamenné šíje v patrně uměle vytvořené puklině, v rozšiřujícím se jeskynním prostoru, byly objeveny jasné stopy po rituální činnosti spojené s oběťmi. Zarážející je neuvěřitelné časové rozpětí, v němž se tu činnost spojená s posvátností prováděla.

V nejspodnější, tj. v nejstarší vrstvě, byly objeveny pozůstatky dvaceti až třicetiletého muže, které byly datovány do doby okolo roku 9000 př. n. l. Ostatní nálezy – keramika, kosti desetiletého chlapce z mladší doby bronzové, kostra dvouletého dítěte z doby halštatské, množství uhlí a kosterní pozůstatky domácích i lesních zvířat – dokazují, že rituální oběti se tu prováděly v neuvěřitelném časovém rozpětí deseti tisíc let! V okolí skalní pukliny se našly kamenné předměty mladšího paleolitu, neolitická srpová čepel, knovízské a halštatské keramické střepy.

Koněpruské jeskyně

Největší jeskynní systém svého druhu v Čechách. Typické jsou tzv. koněpruské růžice, což jsou krápníky s příměsí křemene.
Jeskyně jsou tvořeny třemi patry o celkové délce 2 km a hloubce 70 m.
V usazeninách byly nalezeny pozůstatky lidí a zvířat z období před 200 tis. až 300 tis. lety.
Ve středověku zde fungovala penězokazecká dílna.

První písemná zmínka o jeskyních pochází z knihy „Versuch einer Naturgeschichte Böhmens“ z roku 1822 od Laurenze Alberta Dlaska. Znovuobjeveny byly až v roce 1950 koněpruskými dělníky a v současnosti jsou z velké části přístupné veřejnosti.

Návštěvní doba:
- prosinec až březen: zavřeno
- duben až červen: denně 8.00 - 16.00 hod
- červenec a srpen: denně 8.00 - 17.00 hod
- září: denně 8.00 - 16.00 hod
- říjen: denně 8.00 - 15.00 hod
- listopad: prohlídky v 9.00, 11.00 a 14.00 hod pouze v pracovní dny

Kontakt
- tel: 311 622 405
- https://www.caves.cz/jeskyne/konepruske-jeskyne
Liteň

První zmínky o Litni pocházejí z 12. století. Později byla povýšena na město a na místě středověké tvrze byl postaven barokní zámek s věhlasnou zahradou s cizokrajnými stromy.
Nejznámější zdejší rodačkou je pěvkyně Jarmila Novotná. Své dětství v Litni strávil Svatopluk Čech a žil zde spisovatel Václav Beneš Třebízský.
Za návštěvu stojí původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, později přestavěný na barokní.
Proti kostelu naleznete obnovené Muzeum Svatopluka Čecha a pěvkyně Jarmily Novotné.
Zajímavým architektonickým prvkem je hrobka rodiny Daubků.

Kontakt
- tel: 311 684 121 / 724 180 395
- www.obecliten.cz


Všeradice

Obec vznikla splynutím dvou osad – Všeradic a Trnové.
Název se odvozuje od vladyky Všerada.
Roku 1262 je ves uvedena v darovací listině Oldřicha Zajíce z Valdeka.
Ve vsi se nachází kostel sv. Bartoloměje a nefunkční kostel církve husitské.

Dále je možnost si prohlédnout:
Galerii a muzeum Magdaleny Dobromily Rettigové,
otevřené v út – pá od 9 do 16 hod
v so+ne od 10 do 17 hod.

Muzeum Pravěku
út, čt, pá od 8-12 a 13 – 15 hod
st 8 - 13 a 15 – 17 hod
so + ne dle dohody na tel. č. 311 684 281

Rodáci:
Ve Všeradicích se dne 31. 1. 1785 narodila Magdalena Dobromila Artmannová, provdaná Rettigová, dodnes známá především jako autorka Domácí kuchařky. Česká buditelka, autorka básní, divadelních her a krátkých próz.

Dalším významným rodákem je Aaron M. Pollak, který jako první Čech vyráběl zápalky továrním způsobem. V průběhu roku 1847 zavedl do výroby dva údajně vlastní objevy – zápalkovou krabičku se zásuvkou a zapalovací plochou umístěnou po straně krabičky a barevně lakované sirky s barevnými hlavičkami.Pokračování příště :-)


Obecní úřad Vinařice, 267 01  Králův Dvůr u Berouna | vinarice.obec@seznam.cz | webmaster.vinarice@email.cz | © oú Vinařice | o webu...