Obecní poplatky:

Poplatek za svoz komunálního odpadu 2024:

- 900 Kč za poplatníka (tj. každého občana přihlášeného v obci k trvalému pobytu)

- 900 Kč za rekreační dům (bez ohledu na počet osob)

Bezhotovostní platba vždy do 31. 03. na obecní účet č. 23923131/0100, variabilní symbol 1345 + čp.
Platba v hotovosti je možná po předchozí domluvě se starostou.
Cena vodného a stočného od 01. 07. 2023:

Vodné: 81,34 Kč / 1m3 + DPH

Stočné: 68,38 Kč / 1m3 + DPH

Poplatky budou vybírány v půlročních splátkách.
Informace o svozu odpadu za rok 2022:

Komunální odpad:

Za rok 2022 bylo provedeno 907 vývozů popelnic. Objem komunálního odpadu činil 13,51 tun.
Obec za svoz komunálního odpadu a „skládkovné“ zaplatila 155 753 Kč.

Od občanů bylo poplatkem vybráno 61 800 Kč (trvale hlášení) a 2 550 Kč (rekreanti).Tříděný odpad:

Za rok 2022 bylo provedeno 90 vývozů kontejnerů na tříděný odpad, z toho:
- 12x sklo směsné o celkovém objemu 0,844 tuny
- 52x papír o celkovém objemu 1,229 tuny
- 26x plast o celkovém objemu 1,538 tuny (+ nápojový karton 0,012 tuny)

Celkový objem tříděného odpadu činil 3,623 tuny.
Obec za svoz tříděného odpadu zaplatila 59 181,49 Kč a za odevzdané suroviny obdržela 16 220,78 Kč.


Další náklady obce v souvislosti s odpady:
- svoz použitého oleje – celkové množství 0,03496 tuny za 605 Kč
- svoz objemného odpadu – celkové množství 2,96 tuny za 5 418 Kč
- svoz nebezpečného odpadu neproběhl

Obecní úřad Vinařice, 267 01  Králův Dvůr u Berouna | vinarice.obec@seznam.cz | webmaster.vinarice@email.cz | © oú Vinařice | o webu...